9 listopada br., niespełna dwa dni przed Narodowym Świętem Niepodległości, w siedzibie PCEK w Ropczycach odbył się wykład Pana Józefa Pluty – autora biografii, pochodzącego z pobliskiej Paszczyny Jana Henryka Jedynaka.

Prelegent zebranym gościom oraz uczniom Zespołu Szkół ks. dr. Jana Zwierza w Ropczycach i Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach przybliżył szczegóły z życia żołnierza Legionów Polskich walczącego o niepodległość Polski w okresie I wojny światowej, następnie posła na Sejm II RP I, IV i V kadencji, Wicemarszałka Sejmu, żołnierza września 1939 r., który końca swojego życia doczekał na emigracji w Anglii nie godząc się z powojenną sytuacją, jaka panowała w jego ukochanej ojczyźnie.

Serdecznie dziękujemy Panu Józefowi za wykład, który był kolejnym z wydarzeń towarzyszących wystawie pt. „Polacy głosowali. Kto decydował?”

Oprac. Szymon Pacyna (PCEK)

Józef Pluta urodził się w 1955 r. w Kędzierzu /pow. Dębica/, wychowany w rodzinie chłopskiej o tradycjach ludowo-patriotycznych. Z wykształcenia magister inżynier ekonomiki rolnictwa, z zamiłowania jest historykiem. Do tej pory opublikował m. in. „Wspomnienia st. szer./ppor. Jana Pluty z przebiegu służby wojskowej, udziału w obronie Węgierskiej Górki oraz uczestnictwa w konspiracyjnej Armii Krajowej w czasie okupacji” oraz opracował kilka haseł osobowych w „Słowniku biograficznym twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski Południowo-Wschodniej” pod redakcją Andrzeja Meissnera i Kazimierza Szmyda. Jest autorem monografii „60 lat dziejów LKS Brzeźnica” oraz podrozdziału: „Jan Pluta. Od Berezwecza, Węgierskiej Górki do konspiracji w AK” w książce Mirosława Rubasa „Oni strzegli granic II Rzeczpospolitej”. Od 1966 r. jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej w sekcji etnograficzno-historycznej. Od 2002 r. zaangażowany jest w działalność Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych w Warszawie.

Fot. PCEK

 

2
1
3
6
8
10
11
12
13
14