6 listopada 2023 r. w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach otwarto wystawę „Polacy głosowali. Kto decydował?”.

Jest to ekspozycja przybliżająca historię wyborów parlamentarnych z 1919, 1947 i 1989 r., które były najistotniejszymi głosowaniami, patrząc przez pryzmat niepodległego bytu państwa polskiego. Wystawa prezentuje również sylwetki parlamentarzystów z ostatnich 100 lat, związanych z powiatem ropczycko-sędziszowskim. Zaproszonych gości powitała dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach Pani Agnieszka Ochał. Następnie wprowadzenia autorskiego dokonał Szymon Pacyna. W dalszej części zebrani wysłuchali krótkich wspomnień posła Kazimierza Moskala, który w ławach sejmowych zasiadał przez osiemnaście lat, czyli pięć kadencji. Jako że temat wystawy dotyczy najnowszej historii Polski, nie obyło się również bez dyskusji zaproszonych gości.  

Oprac. Szymon Pacyna (PCEK)

Fot. PCEK

2
1
4
3
5
6
7
8
9
10