UDOSTĘPNIENIE DANYCH INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 Zgodnie z art. 37 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w związku z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - udostępnia się dane wyznaczonego w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach - inspektora ochrony danych osobowych: Pani Agnieszki Gazdy, adres do kontaktu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 12 i art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO informuje się, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Mickiewicza 10, 39-100 Ropczyce, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zwane dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Administrator może przetwarzać dane osobowe:

-    osoby, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Administrator informuje, że osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub do siedziby Administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

-    w celu do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-  gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

-    do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • Dane osbowe mogą być przekazywane innym odbiorcom, tj. osobie fizycznej lub prawnej, organom publicznym, jednostce lub innemu podmiotowi tylko na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane za zgodą osoby, której dane dotyczą,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie podlegają profilowaniu.