Zgodnie z zapowiedzią 22 maja 2023 r. w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach odbył się wernisaż „Odkrywając piękno…”.

Zebranych gości powitała i wprowadziła w tematykę wydarzenia dyrektor PCEK w Ropczycach Agnieszka Ochał. Wystawa „Odkrywając piękno…” prezentuje prace powstałe na warsztatach malarskich w Klubie Seniora w Sędziszowie Małopolskim, dlatego o prowadzonych przez siebie zajęciach i o charakterze obrazów opowiedziała instruktor Maria Grodecka. Następnie opiekun wystawy Elżbieta Orzech przeprowadziła rozmowę z autorkami prac, podczas której panie opowiedziały m. in. o tym, dlaczego wybrały taką formę spędzania wolnego czasu, co je cieszy, a co sprawia trudność w warsztacie malarskim, kto lub co je inspiruje. Kolejnym punktem spotkania była tradycyjna w PCEK zabawa z nagrodami dla publiczności. Potem dyrektor PCEK podziękowała artystkom za podzielenie się swoją wrażliwością na piękno i udostępnienie prac. Wreszcie nadszedł czas oficjalnego otwarcia wystawy, którą w dniu wernisażu obejrzało ponad siedemdziesiąt osób.

Wszystkim przybyłym na wydarzenie gościom serdecznie dziękujemy za to spotkanie ze sztuką.

Oprac. Elżbieta Orzech (PCEK)

Fot. PCEK

1
2
3
4
5
6-2
7
8
9
10-2