21 kwietnia 2023 r. w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach otwarto wystawę rysunków i obrazów Mateusza Adamczyka ucznia Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach.

Wydarzenie otworzyła i zebranych Gości spotkania powitała dyrektor PCEK w Ropczycach Agnieszka Ochał. O oprawę muzyczną zadbała koleżanka Mateusza ze szkolnej ławy Aleksandra Gardzina, grając na pianinie utwory Lany Del Rey. Opiekun wystawy, Szymon Pacyna, krótko scharakteryzował dotychczasową działalność młodego artysty. O Mateuszu, swoim uczniu i podopiecznym ciepło opowiedziała również jego nauczycielka Patrycja Wiktor. Po oficjalnym otwarciu ekspozycji uczestnicy spotkania oglądali wystawę „Brzydki” umysł naturą ludzką.

Oprac. Szymon Pacyna (PCEK)

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11