Projekt składał się z dwóch głównych zadań. Były to:

  • 4 – godzinne zajęcia edukacyjne „Szanuj pieniądze…” dla uczniów kl. 4-6 szkół podstawowych,
  • międzyszkolny konkurs plastyczny „Piękny pieniądz z moich stron”.

Projekt „Szanuj pieniądze realizowany został zrealizowany przez Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach w czasie od 1 marca 2021 r. do 31 maja 2021 r. we współpracy z dwoma partnerami:

  • Komendą Powiatową Policji w Ropczycach

Podczas zajęć edukacyjnych „Szanuj pieniądze…” policjantka nadkom. Dominika Oleś przeprowadzała z uczestnikami pogadankę na temat fałszowania i wprowadzania w obieg fałszywych pieniędzy (przepisy prawa, skutki itp.). Ciekawostką była  przynoszona przez policjantkę ważąca ok. 1 kg „sztabka” zabezpieczonych i zniszczonych falsyfikatów banknotów o nominale 50 zł w kwocie 55 tys. zł.

  • Katolickim Stowarzyszeniem Wychowawców o. w Sędziszowie Młp.

Stowarzyszenie nieodpłatnie wypożyczyło 18 tabletów, na których pracowali uczestnicy zajęć edukacyjnych.

W Projekcie wzięło udział 5 szkół:

  • Szkołę Podstawową w Olchowej (gmina Iwierzyce),
  • Szkołę Podstawową w Skrzyszowie (gmina Ostrów),
  • Szkołę Podstawową w Łączkach Kucharskich (gmina Ropczyce),
  • Szkołę Podstawową w Szkodnej (gmina Sędziszów Młp.),
  • Szkołę Podstawową w Będziemyślu (gmina Sędziszów Młp.).

KONKURS PLASTYCZNY „PIĘKNY PIENIĄDZ Z MOICH STRON…”

W kwietniu ogłoszono dla uczestników projektu konkurs plastyczny „Piękny pieniądz z moich stron…”.

Na konkurs zgłoszono w sumie 70 prac. Wszystkie prace zostały ocenione przez Komisję Konkursową, w której pracowały panie: Elżbieta Chorąży (instruktor plastyk w MGOKiS w Sędziszowie Młp.), Anna Kliś – Czarnik (terapeuta i plastyk w PSONI Koło w Sędziszowie Młp.) i Dorota Skrodzka (PCEK w Ropczycach). Komisja Konkursowa przyznała zgodnie z regulaminem konkursu 3 nagrody (1., 2. i 3. miejsce) oraz 3 wyróżnienia. Organizator konkursu dodatkowo przyznał 4 nagrody PCEK. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział, a także ufundowane przez PCEK w Ropczycach drewniane skarbonki. Laureaci otrzymali nagrody przewidziane w projekcie oraz dodatkowe,  ufundowane przez Organizatora. Prace zgłoszone do konkursu eksponowane są w PCEK w Ropczycach jako wystawa pokonkursowa dostępna do 31 sierpnia 2021 r.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE „SZANUJ PIENIĄDZE…”

Zajęcia edukacyjne „Szanuj pieniądze realizowano jako 4-godzinne warsztaty w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach. Wzięło w nich udział w sumie 103 uczestników.

Wszyscy uczniowie otrzymali Zestawy edukacyjne składające się z: torby papierowej z nadrukiem projektowym, długopisu z nadrukiem projektowym, Karty pracy, materiałów edukacyjnych NBP.

Podczas warsztatów omówiono zagadnienia:

1. Co to jest pieniądz? 

2. Skąd się biorą pieniądze?

3. Co to znaczy „szanować pieniądze”?

4. Zabezpieczenia na banknotach - jak odróżnić banknoty prawdziwe od fałszywych?

5. Prawo a fałszywe pieniądze.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

W dniu 31 maja 2021 r. odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników konkursu „Piękny pieniądz z moich stron”, gala wręczenia nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej. Podczas wydarzenia podsumowano cały projekt „Szanuj pieniądze…”. Na spotkaniu obecni byli laureaci konkursu z opiekunami, przedstawiciele szkół uczestniczących w projekcie oraz lokalne media. Oddział NBP w Rzeszowie reprezentowała P. Monika Mularz-Dobrowolska.

Projekt zrealizowano z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

 Oprac. Elżbieta Orzech (PCEK)

1
2
3-2
3
4
5
6
7
8
9