27 marca 2023 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach odbyło się spotkanie z prof. Tomaszem Balbusem autorem biografii pochodzącego z Brzezin ppłka. Ludwika Marszałka „Zbroi”.

Zgromadzonych gości powitała Dyrektor PCEK pani Agnieszka Ochał. Następnie profesor Tomasz Balbus zaprezentował postać bohatera swojej książki. Podstawą wykładu były relacje osób, które znały, współpracowały lub miały styczność z Ludwikiem Marszałkiem. Materiały te na przestrzeni lat prowadzonych badań zebrał autor. Obrazu dopełniały fotografie pozyskane ze zbiorów osób prywatnych oraz liczne materiały archiwalne, do których udało się dotrzeć profesorowi.

Ważnym i ciekawym elementem spotkania była dyskusja. Licznie zgormadzone osoby interesujące się lokalną historią miały możliwość zadawania pytań.

Podczas spotkania wspomniano także o idei budowy w Dębicy pomnika zamordowanych przez komunistów działaczy WiN wywodzących się z lokalnych struktur Obwodu ZWZ-AK.

Goście spotkania mieli również możliwość zakupienia książki poświęconej ppłk. Ludwikowi Marszałkowi oraz pozyskania podpisu z dedykacją od autora.

Serdecznie dziękujemy Profesorowi Tomaszowi Balbusowi za przybycie i zaprezentowanie efektów swojej pracy badawczej. Podziękowania składamy również na ręce Pana Macieja Małozięcia zastępcy burmistrza miasta Dębica i Prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK Środowiska 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy, który był inicjatorem tego wydarzenia.

Oprac. Szymon Pacyna (PCEK)

TB-1
TB-2
TB-3
TB-4
TB-6
TB-7
TB-8
TB9