W piątek, 11 grudnia, o godz. 13.00 odbyła się przygotowana przez PCEK w formie online (na Facebooku)  prelekcja: „Wołyń ’43: Walka o pamięć – walka o Polskę. W 77. rocznicę banderowskiego ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Polakach, na Wołyniu i na Kresach Wschodnich”. Wygłosił ją  prof. dr Adam Kulczycki.

Zainteresowani tematem mogłi wysłuchać wykładu na żywo. 

Nota o autorze prelekcji: 

Prof. dr hab. Adam Kulczycki – socjolog, działacz kresowy, publicysta, wykładowca akademicki. Współorganizator I i II Kongresu Środowisk Kresowych w Lublinie i wielu różnorodnych konferencji i sympozjum o tematyce kresowej. Inicjator i współtwórca (wspólnie między innymi z dr hab. Włodzimierzem Osadczym, prof. KUL-u, dr. Ryszardem Gajewskim z Lublina, dr Renatą Pomarańską z Rzeszowa) Stowarzyszenia „Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego” z siedzibą w Lublinie. Pracownik badawczy w Laboratorium „Dynamiques Européennes” Uniwersytetu w Strasburgu. Absolwent między innymi Instytutu Katolickiego w Paryżu oraz Papieskiego Instytutu Wschodniego (Pontificium Institutum Orientale) Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Ukończył również studia z filozofii klasycznej i współczesnej oraz studia językowe na Uniwersytecie Champagne-Ardennes w Reims (Francja). Wykładowca akademicki, doświadczony dydaktyk, dziennikarz, redaktor. Autor wielu publikacji oraz artykułów naukowych. Współpracował z licznymi jednostkami edukacyjnymi w charakterze nauczyciela, adiunkta, pełnomocnika, rzecznika prasowego czy starszego wykładowcy. Jego zainteresowania naukowe oscylują między innymi wokół socjologii stosunków etnicznych, socjologii migracji, socjologii regionu, socjologii religii, pracy socjalnej, resocjalizacji, bezpieczeństwa wewnętrznego czy antropologii kulturowej i etyki społecznej. Jest członkiem licznych stowarzyszeń, w tym Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Posługuje się biegle językiem francuskim, ukraińskim i włoskim. Komunikatywnie językiem niemieckim i angielskim.

Oprac. PCEK

Fot. PCEK

DSC0551-3
DSC0556
DSC0560
DSC0562