Spotkania ze świadkami historii - ANDRZEJEM ŻYLICZEM i MARIANEM BARANEM.

Spotkanie, które odbyło się 13 listopada 2019 r. w PCEK w Ropczycach, miało charakter wydarzenia towarzyszącego wystawie pt. „…a tajemnicy dochowam niezłomnie, cokolwiek by mnie spotkać miało… Armia Krajowa Podobwód Sędziszów – Ropczyce” otwartej w PCEK 27 września 2019 r. Bohaterami spotkania byli świadkowie historii, panowie – kapitan Andrzej Żylicz prezes Koła Światowego Związku Żołnierzy AK w Ropczycach oraz Marian Baran sekretarz Koła Światowego Związku Żołnierzy AK w Sędziszowie Młp. Obaj podzielili się wspomnieniami i przeżyciami z okresu II wojny światowej. Pan Andrzej Żylicz opowiadał o swojej działalności w AK, tajnym nauczaniu, którego był uczestnikiem oraz represjach, jakich doświadczył ze strony komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. Natomiast Pan Marian Baran zgromadzonej młodzieży z Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza i Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa nakreślił struktury Armii Krajowej oraz działalność lokalnej AK w Górze Ropczyckiej.

Serdecznie dziękujemy za obecność Gościom i Uczestnikom spotkania.

Oprac. Agnieszka Ochał (PCEK)

Fot. PCEK

2
3
3a
4
5
6
7
8
9
10