W związku z przypadającą 1 sierpnia 77. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego przedstawiamy osoby związane z terenem powiatu ropczycko-sędziszowskiego, aktywnie uczestniczące w walkach powstańczych.                                                                                       
Wśród osób tych można wymienić:
Podpułkownika Tadeusza Józefa Bergera „Sowę” urodzonego 30 sierpnia 1892 r. w Ropczycach. Był to legionista, oficer Wojska Polskiego. Służył w Komendzie Głównej Armii Krajowej - IV Oddziale Kwatermistrzowskim. Podczas Powstania Warszawskiego walczył w rejonie Śródmieścia Północ. Po kapitulacji trafił do niewoli niemieckiej i został osadzony w Oflagu II C Woldenberg.
Ludwikę Uzar-Krysiakową „Myszkę”, „Lusię”, która urodziła się 12 grudnia 1912 r. w Padwi Narodowej. W latach 1928-1933 uczęszczała do Seminarium Nauczycielskiego w Ropczycach. Maturę zdała w 1933 r. W czasie II wojny światowej pracowała w więzieniu na Pawiaku w Warszawie. Zaangażowała się w działalność konspiracyjną Komendy Głównej Armii Krajowej - Oddział II Informacyjno-Wywiadowczy. Za kraty więzienne w tajemnicy przenosiła Komunię Św., którą otrzymywali chętni. Do tego służyły jej medalion i puderniczka (obecnie przechowywane na Jasnej Górze). Ludwika Uzar-Krysiakowa poległa na placu Kazimierza podczas ostrzału 20 września 1944 r.
• Karola Dudę „Bartka”. K. Duda urodził się 19 marca 1900 r. w Górze Ropczyckiej. Żołnierz Polskiego Korpusu Posiłkowego, weteran wojny polsko-bolszewickiej. Od połowy 1940 r. w konspiracji ZWZ/AK. Należał do plutonu nr 100 „Żarka”. W jego mieszkaniu przy ul. Bliskiej na Pradze zlokalizowano punkt kontaktowy. Przekazywał też broń i amunicję. Po wybuchu powstania widziany był podczas walk w rejonie ul. Okopowej. 31 sierpnia 1944 r., zatrzymany przez Sicherheitspolizei, trafił do obozu koncentracyjnego w Stutthofie koło Gdańska. 29 września 1944 r. miał zostać przewieziony do Konzentrationslager Natzweiler-Struthof na terenie Francji. Tam wszelki ślad po nim zaginął.
Oprac. Szymon Pacyna (PCEK)
 
Ludwika-Uzar-Krysiakowa-jako-uczennica-szkoy-redniej-w-Ropczycach
Karol-Duda
Tadeusz-Berger
Uzar-Krysiakowa-Ludwika