Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach zaprasza na otwarcie wystawy "Polacy głosowali. Kto decydował?", które odbędzie się w poniedziałek, 6 listopada 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie PCEK.

Wystawa „Polacy głosowali. Kto decydował?” powstała z myślą zwiększenia świadomości mieszkańców powiatu ropczycko–sędziszowskiego na temat procesu odzyskiwania przez Polskę niepodległości na płaszczyźnie politycznej z perspektywy wyborów parlamentarnych z 1919 r., 1947 r. i 1989 r.

W wyniku wyborów z 1919 r. do Sejmu Ustawodawczego utworzono pierwszy parlament niepodległej Polski, który położył podwaliny pod budowę ustroju niepodległego państwa polskiego.

Wybory z 1947 r. do Sejmu Ustawodawczego, całkowicie sfałszowane przez komunistów, złamały nadzieję wielu Polaków na normalizację życia po wojnie. Dały fundamenty pod budowę ustroju PRL.

Wyniki wyborów z 1989 r. do Sejmu kontraktowego, na zasadach uzgodnionych w trakcie rozmów okrągłego stołu, całkowicie zaskoczyły działaczy PZPR i przyśpieszyły przemiany ustrojowe w Polsce.

Wystawa „Polacy głosowali. Kto decydował?” przedstawia też postacie lokalnych parlamentarzystów z ostatnich 100 lat pochodzących lub związanych z miejscowościami obecnego powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

Posłowie w II Rzeczpospolitej odgrywali pierwszoplanowe role w życiu publicznym i społeczno‑gospodarczym. Zabierając głos na forum parlamentu, nie tylko ustosunkowywali się do bieżących spraw politycznych czy gospodarczych, ale także podejmowali problemy dotyczące regionów, z których się wywodzili. W ten sposób stawali się reprezentantami wyborców. Po wyborach z 1947 r. rola parlamentarzystów zmalała na rzecz działaczy PZPR. Jednoizbowy parlament w PRL formalnie był najwyższym organem władzy państwowej. W praktyce poddany był zasadzie kierowniczej roli PZPR i pozbawiony politycznej reprezentatywności. Powrót do wcześniejszego modelu był możliwy częściowo dzięki wyborom z 1989 r.

W każdych z tych wyborów startowały i zdobywały mandaty osoby związane z obecnym powiatem ropczycko-sędziszowskim. Na przestrzeni ostatnich 100 lat miejscowości z powiatu reprezentowało co najmniej kilkunastu parlamentarzystów.

Treść wystawy dopełniają oryginały plakatów i dokumentów KO „Solidarność” z wyborów w 1989 r., materiały udostępnione przez rodziny posłów z okresów II RP i PRL, ukazujące ich działalność polityczną i społeczną oraz pamiątki byłych parlamentarzystów dokumentujące codzienność pracy w Sejmie.

Wystawa „Polacy głosowali. Kto decydował?” będzie dostępna od 6 listopada 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r. w godzinach pracy PCEK w Ropczycach.

Oprac. Szymon Pacyna (PCEK)