W piątek, 24 maja w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach odbyły się dwie próbne Lekcje Tematyczne na temat Akcja „Burza” lokalnie. Było to jedno z działań realizowanego przez PCEK projektu „Szlak Partyzancki I Zgrupowania Armii Krajowej Obwodu Dębica”, który uzyskał dofinansowanie z Biura „Niepodległa”.

Według założeń projektowych Próbne Lekcje Tematyczne przeprowadzone dla dwóch różnych klas ze szkół ponadpodstawowych były okazją do dopracowania scenariusza i materiałów dydaktycznych dla właściwych Lekcji Tematycznych. Te będą realizowane we wrześniu bieżącego roku we wszystkich szkołach ponadpodstawowych naszego powiatu. Dzięki próbnym Lekcjom Tematycznym uczniowie mieli okazję zdobyć wiedzę odnośnie lokalnych działań akcji „Burza” realizowanych przez Żołnierzy AK latem 1944 r. W trakcie zajęć młodzież podzieliła się z pracownikami PCEK swoimi uwagami i spostrzeżeniami, które posłużą do właściwego dopracowania materiałów dydaktycznych. Bezcenne okazały się również wskazówki udzielone przez nauczycieli obecnych na zajęciach.

Serdecznie dziękujemy!

Oprac. Szymon Pacyna (PCEK)

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Fot. PCEK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10